Restaurang - Bed & Breakfast - Butik

"I Hjärtat av Sverige"

Naturskog och vildmarkskänsla -
vandringsled vid Haddebo.


Naturstig Hjärta i Haddebo Kronopark. Här finns Hallsbergs kommuns största koncentration av äldre barrskogar med höga naturvärden.

För att  göra delar av detta spännande och vackra skogslandskap mer tillgängligt har den lokala ideella föreningen Hjärtats Eko anlagt en vandringsled genom några av dessa skogsområden. Stigen omfattar totalt 12 km vandringsled fördelat på två slingor och en avstickare.


Nästan som i Norrland

Stigen låter oss se ett idag allt mer sällsynt äldre skogslandskap. Den går genom gles, närmast norrlandslik äldre hällmarksskog med stenhällar klädda av renlavar och ett trädskikt som domineras av lågväxta tallar och enstaka gamla senvuxna granar.

Som vandrare får du uppleva barrblandskogar med inslag av lövträd, vandra genom högrest mossklädd granskog, gå längs vackra klippor vid sjöarnas stränder, och genom hassellunden och björkdungen vid Baggesands äng.


Stor och liten slinga

Naturstigen består av två slingor: Stora slingan som är 8 km lång och löper i en slinga öster om den hjärtformade Hjärtasjön och längs västra sidan av den älvlika Bavlingssjön.

Lilla slingan går på östra sidan av Hjärtasjön och är cirka 2, 5 km lång. Lilla slingan är sammanbunden med den Stora slingan. Slingorna är markerade med orange färg och vägvisare där detta krävs. 
HemHem.html
Om ossOm_oss.html
RestaurangRestaurant.html
BoendeBoende.html
ButikenGardsbutik_1.html
AktiviteterAktiviteter.html
KontaktKontakt.html